TSO en BSO

Tussen de middag is er gelegenheid om uw kind te laten overblijven op school. Dit gebeurt onder begeleiding van skidkinderopvang (SKID). Kinderen eten op school hun zelf meegebrachte boterham(men) op en spelen daarvoor of daarna nog een tijd buiten of binnen. Het eten en spelen gebeurt onder deskundige leiding. Op een TSO is tenminste één gekwalificeerde pedagogisch medewerk(st)er aanwezig, die eventueel wordt ondersteund door één of meer vrijwilligers. U kunt het aanmeldingsformulier TSO downloaden van de website www.skidkinderopvang.nl.

 

Ook voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij skidkinderopvang. Zij bieden opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de BSO is ruimte en tijd voor de kinderen om individueel en/of in groepsverband hun tijd te besteden. De opvang vindt plaats in huiselijke sfeer. Er zijn voldoende speel- en spelmogelijkheden, zowel binnen als buiten. Ook is het mogelijk dat kinderen hun huiswerk maken op de BSO. In de vakanties is er een speciaal activiteitenprogramma. De BSO’s kennen de volgende openingstijden:

  • op schooldagen vóór schooltijd (op aanvraag vanaf 07.00 uur);
  • op schooldagen tussen de middag;
  • op schooldagen na schooltijd tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur);
  • tijdens vakanties en margedagen (= lesvrije dagen):

Indien u een overeenkomst mét vakantieopvang sluit, kan uw kind tijdens deze dagen terecht van 08.30 tot 18.00 uur.