Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Groepen 1-4:

8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur

woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij

Groepen 5-8:

8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur

woensdagmorgen tot 12.30

woensdagmiddag vrij

 

Schoolvakanties en vrije dagen:

Zuidlaardermarkt         17 oktober 2017

Herfstvakantie:            23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie:              25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie:       26 februari t/m 2 maart 2018

Paasweekend:             30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag                  27 april 2018

Meivakantie:                 30 april t/m 11 mei 2018

Pinksterweekend:       21 mei 2018

Zomervakantie:            23 juli t/m 31 augustus 2018

Verder zijn de kinderen vrij op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (22 december 2017) en op de vrijdagmiddag voor de zomervakantie (20 juli 2018).

Studiedagen team:

Maandag 13 november 2017

Maandag 19 februari 2018

Donderdag 12 april 2018

De kinderen zijn op deze dagen vrij.

 

Kleutervrije dagen:

Dinsdag 14 november 2017

Maandag 5 februari 2018

Dinsdag 6 februari 2018

Vrijdag 13 april 2018

Vrijdag 18 mei 2018

Vrijdag 22 juni 2018

Maandag 25 juni 2018