Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Groepen 1-4:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 12.00 uur

Groepen 5-8:

maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

Schoolvakanties en vrije dagen:

Zuidlaardermarkt : 16 oktober 2018

Herfstvakantie : 22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie : 24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie : 18 februari t/m 22 februari 2019

Paasweekend : 19 april t/m 22 april 2019

Meivakantie : 23 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart : 30 mei t/m 31 mei 2019

Pinksterweekend : 10 juni 2019

Zomervakantie : 15 juli t/m 23 augustus 2019

Verder zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (21 december 2018) en op de vrijdagmiddag voor de zomervakantie (12 juli 2019).

Door de invoering van het 5-gelijke dagen model en het verschuiven van de zomervakantie (een week eerder) hebben we dit schooljaar één margedag: de Zuidlaardermarkt. De kleutervrije dagen zijn door de invoering van het 5-gelijke dagen model vervallen.